RSS
T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ
SBE Felsefe Anabilim Dalı

Anabilim Dalı Başkanından

YAZI BURAYA GELECEK

Misyon
İnsanla ilgili değişmeyen gerçeklerden birisi, onun sağlığını kaybedebildiğidir. Bu yüzden yeryüzündeki bütün kültürlerde ve bütün çağlarda, bir tür tedavi kurumu var olmuştur. Yüzyıllardır varlığını sürdüren felsefe, insanla ilgili diğer bir değişmez gerçeği sergilemektedir: bütünü bilme ihtiyacı. Felsefe dışında hiçbir bilim, bütünün bilgisiyle ilgilenmez. Birbirinden ayrı bilimlerin ulaştığı sonuçları, bilginin birliği ilkesi çerçevesinde yoğurarak onları varlık kavramı bakımından tutarlı bir teorik bütünlük haline getirmek felsefenin işidir. Felsefede bu görev yerine getirilirken laboratuar çalışması yapılmaz; ancak öte yandan, laboratuar çalışması yapan bilim insanının ulaştığı genel teoriler de görmezden gelinmez. Öte yandan, insanın ve toplumun yaşadığı gerek tarihsel gerekse güncel sorunlar, felsefenin uzağında değil aksine içindedir. David Hume'un söylediği gibi felsefe, varlık kitabını okurken, insan olduğunun bilincini asla kaybetmemektir. Bölümümüz, gerek ülkemizdeki gerekse dünyadaki bilgi birikimini, bilimin birliği inancı içerisinde yorumlayarak, zamanın entelektüel gereksinimlere cevap verebilecek yeterlilikte bir araştırma ve öğretim etkinliği içerisindedir. Üstlenmiş olduğu bu görevi yerine getirmek üzere bölümümüz, felsefede klasikleşmiş dillerin öğretimine büyük önem vermektedir.

Vizyon
Bütünün bilgisini elde edebilmek, iki niteliği zorunlu kılar: merak etmek ve soru sormak. Bölümümüzün amacı, dünyadaki bilimsel, teknolojik, toplumsal gelişmeler ve olaylar karşısında akli duyarlılığı olan, meraklı, sorgulayan, eleştiren ve yeni yaklaşımlar geliştiren, bütün bunları yaparken evrendeki yegâne ahlak varlığı olduğunun bilinci içerisinde olan araştırmacı insan tipini yetiştirmektir. Başlı başına evrensel bir değer olan bilginin, ancak bir bilgi topluluğunun katkılarıyla kazanılabileceği inancı içerisindeki bölümümüz, bu değeri elde etmek üzere ulusal ve uluslararası boyutta çeşitli kurumlarla işbirliği içerisinde hareket etmeyi özellikle teşvik etmektedir.

Şaban Teoman DURALI

Prof. Dr. Şaban Teoman DURALI

SBE Felsefe Anabilim Dalı

teoman.durali@klu.edu.tr

Sadık TÜRKER

Prof. Dr. Sadık TÜRKER

SBE Felsefe Anabilim Dalı

Felsefe Anabilimdalı Başkanı

Özgeçmiş

sadik.turker@klu.edu.tr

Ahmet ÇAPKU

Yrd. Doç. Dr. Ahmet ÇAPKU

SBE Felsefe Anabilim Dalı

Özgeçmiş

AHMETCAPKU@klu.edu.tr

Can KARABÖCEK

Yrd. Doç. Dr. Can KARABÖCEK

SBE Felsefe Anabilim Dalı

Özgeçmiş

CANKARABOCEK@klu.edu.tr

Gökhan MURTEZA

Yrd. Doç. Dr. Gökhan MURTEZA

SBE Felsefe Anabilim Dalı

Özgeçmiş

GOKHANMURTEZA@klu.edu.tr

Nedim YILDIZ

Doç Dr. Nedim YILDIZ

SBE Felsefe Anabilim Dalı

NEDIMYILDIZ@klu.edu.tr

GÜNCELLENECEK

GÜNCELLENECEK

Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.